ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณซอยเกตุสุวรรณ ไปตามแนวถนนศรีสุทัศน์ , ซอยประชาร่วมใจ , บริเวณหมู่บ้านการเคหะรัษฎา บริเวณถนนวานิช ถึงสะพานเกาะสิเหร่
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (พาดสาย) พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณซอยเกตุสุวรรณ ไปตามแนวถนนศรีสุทัศน์ , ซอยประชาร่วมใจ , บริเวณหมู่บ้านการเคหะรัษฎา บริเวณถนนวานิช ถึงสะพานเกาะสิเหร่
29/11/2562 09:00
29/11/2562 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
129112019