ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บำรุงรักษาหม้อแปลงถนนหน้าวัดเขาบ่อยาง
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงถนนหน้าวัดเขาบ่อยาง
หม้อแปลงอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านเพชรไพรัช
13/09/2562 09:00
13/09/2562 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด