ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หจก.เดอะ บาลิสโทร บ้านใหม่หลังมอ ซอย 8
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
20/07/2564 09:00
20/07/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด