ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DIS6หน้ารสต.บ.หนองฆ้อง - BPU5S-16 วัดถ้ำผาบด
ปักเสา 12.20 เมตร 40 ต้น บริษัท SRT. 0887778441 นายเสถียร โคตรปัตถา พชง.ควบคุมงาน 0872232675
08/06/2562 09:00
08/06/2562 16:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ