ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองช่องแมว ม.4 บริเวณทางแยกไปบริษัทลิโบ้
งานย้ายเสาแรงไฟฟ้าต่ำ
19/10/2561 09:00
19/10/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน