ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดคลองสอง ม.8 บ้านสร้าง ถึงสถานีรถไฟหนองน้ำขาว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อ ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง และพาดสายไฟฟ้าข้ามคลอง
13/06/2562 10:00
13/06/2562 15:00
กฟอ.บ้านสร้าง
081-7150667
เรวัต สุดศก
ลำดับดาวน์โหลด