ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ ถึง ปากทางเข้าอำเภอขามทะเลสอ ถนน 2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ
ดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
14/09/2562 09:00
14/09/2562 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808/044-397201
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด