ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปรับปรุงสายแรงสูงหย่อนใกล้แตะหัวเสาแรงต่ำ ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตัดต้นไม้จุดเสี่ยงใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ไลน์หลัง LEA10-03 ช่วงบ้านผาสวรรค์ ถึง บ้านมอดินแดง ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย ระยะทาง จาก DDE จุด A ถึง DDE จุด B ประมาณ 2 กม.
14/05/2563 09:00
14/05/2563 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด