ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ขาออก กทม.
ปฏิบัติงานดับไฟแก้ไขจุดร้อน
05/12/2564 09:00
05/12/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
035425584-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด