ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณข้างวัดบ้านกกต้อง-หลังวัดทุ่งประชานารถ (ฝั่งขวามือไปท่าอุเทน)
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณถนนนครพนม-ท่าอุเทน บริเวณข้างวัดบ้านกกต้อง-หลังวัดทุ่งประชานารถ (ฝั่งขวามือไปท่าอุเทน)เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
20/03/2563 09:00
20/03/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
วิทวัทน์ เมาลี
ลำดับดาวน์โหลด