ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฺ๊BUA8S-15 ถึง DDE บ้านสะง้อ (BUA-F8)
ติดตั้งอุปกรณ์ยกระดับแรงดันอัตโนมัติ (AVR)
ดับไฟเวลา 12.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านสะง้อ
ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย แม่โขงโซลาร์พาวเวอร์
08/10/2562 12:00
08/10/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด