ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าจารึกค้าข้าว - บ้านดอนสนั่น ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ปรับปรุงระบบแรงต่ำ
24/09/2562 09:00
24/09/2562 13:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด