ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าปากซอยบุญส่งถึงหน้าวัดห้วยปราบ
กฟฟ.บึง มีการปักเสาแรงสูงเพื่มความมั่นคงให้ ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวรปากซอยบุญส่ง - หน้าวัดห้วยปราบ โดบผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยุ่บริเวณแถวนั่นจะได้รับผลกระทบ 08.00น.-17.00น.
20/02/2565 08:00
20/02/2565 17:00
กฟต.บึง
038195836
เพชร ไขประภาย
ลำดับดาวน์โหลด