ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงยอ ตำบลบ้านกลาง
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านดงยอ ตำบลบ้านกลาง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
11/06/2564 09:00
11/06/2564 17:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
กิตติพงษ์ มะวงศ์ไว
ลำดับดาวน์โหลด