ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แผนก ปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.ธัญบุรี
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงกฟภ.จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าบริเวณคลอง2-3รังสิต-นครนายก56หมู่บ้านธารารินทร์ซอย2...
15/06/2562 09:00
11/06/2562 12:00
กฟอ.ธัญบุรี
02-5331159
สยาม กิตยาภิรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด