ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.รบ.-CJ ตลาดเมืองทอง,CJ หน้าตลาดกำนันยงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟปักเสาและพาดสายแรงสูง
10/08/2562 09:00
10/08/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-*337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.