ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านพระปรง ม.10 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
01/09/2562 14:00
01/09/2562 17:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด