ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณตรงข้าม Bangkok Air Catering Phuket ก่อนถึง ปตท. สนามบิน ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณตรงข้าม Bangkok Air Catering Phuket ก่อนถึง ปตท. สนามบิน ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายหม้อแปลง PEA 38-004114
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Opposite Bangkok Air Catering Phuket near PTT at the Airport Moo 1 Sakhu Sub-district, Thalang District, Phuket On Wednesday, 09 March 2022 from 09.00 am. - 12.00 pm.
09/03/2565 09:00
09/03/2565 12:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร