ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสุขุมวิท(ขาเข้าเมืองตราด) ตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าตราด - ถึงบริเวณศูนย์มาสด้าตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
20/02/2563 08:30
20/02/2563 17:00
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ