ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนภัทรวิทย ถึง สามแยกไฟแดงบ้านท่าอาจ
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 บริเวณถนนสายเอเชีย ฝั่งซ้ายมือ ตั้งแต่ สามแยกสนามบิน ถึง โรงเรียนภัทรวิทยา ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 09.30 น. และ ช่วงเย็นเวลาตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง เวลา 17.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 บริเวณถนนสายเอเชีย ฝั่งซ้ายมือ ตั้งแต่ หน้าโรงเรียนภัทรวิทย ถึง สามแยกไฟแดงบ้านท่าอาจ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 17.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 บริเวณถนนสายเอเชีย ฝั่งซ้ายมือ ตั้งแต่ สามแยกไฟแดงบ้านท่าอาจ ถึง สะพานไทยมิตรภาพ ไทย – เมียนมา แห่งที่ 1 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 11.30 น. และ ช่วงเย็นเวลาตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง เวลา 17.30 น.
30/04/2563 08:30
30/04/2563 17:30
กฟอ.แม่สอด
055534577
ชยธร ถาวร
ลำดับดาวน์โหลด