ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยคลองหลวงบางส่วน หมู่บ้านวิเศษสิริ2 ที่จัดสรรพัฒนาแฟคตอรี่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
15/09/2562 08:00
15/09/2562 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด