ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองทุ่ม ถึง บ้านหนองสรวง ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ในเขตรับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานจากบ้านหนองทุ่ม ถึง บ้านหนองสรวง ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เพื่อรื้อถอนและปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ต้น , รื้อถอนสาย ACSR ขนาด 50/8 ต.มม จำนวน 100 เมตร และ รื้อถอนสาย AW ขนาด 50 ต.มม จำนวน 120 เมตร โดยมี นายปิยะวัฒน์ สิงหะนุต พชง.6 เป็นผู้ควบคุมงาน แจ้งไฟดับ กรุณาโทรศัพท์ 1129 PEA CALL CENTER
06/02/2561 09:00
06/02/2561 16:30
กฟอ.ชุมพวง
044477112 และ 1129
นพพร นากดิลก