ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณหน้าวัดสามกอง ไปตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ (ขาออกนอกเมือง) ชุมชนเพ็ชรล่อเหลียน ถึงบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อขยายผิวจราจร พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณหน้าวัดสามกอง ไปตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ (ขาออกนอกเมือง) ชุมชนเพ็ชรล่อเหลียน ถึงบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก
16/09/2563 09:00
16/09/2563 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ 16092020