ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองบ่อ ถึง แยกดอนพรหม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ขุดหลุด ปักเสา ฝั่ง 115 เควี
03/11/2562 08:00
03/11/2562 17:00
กฟต.ทุ่งคอก
0884573119
ปรัชญา สว่างศรี