ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ดงกลาง ม.3 ม.5 ดงป่าคำ
ปักเสาแรงสูง
19/02/2564 09:00
19/02/2564 13:00
กฟจ.พิจิตร
0946010340
ธีระพงศ์ น้อยจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด