ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำริน ซ.16 ต.สะลวง อ.แม่ริม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย
16/07/2565 09:00
16/07/2565 17:00
กฟอ.แม่ริม
053-299166 / 053-299082
กมลวิชญ์ กาปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด