ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านท่าโรง ม.1 ถึงปั้มน้ำมันเอสโซ่
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่องานก่อสร้างขยายถนน
03/02/2564 08:00
03/02/2564 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370,037452684
วรพล บัวบาน