ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหัวแหลม บ้านทาม บ้านท่าแห บ้านสองคร ตำบลบ้านทาม
ดับไฟเพื่อปฎิบัติงานด้านระบบจำหน่ายแรงสูง
25/01/2562 08:30
25/01/2562 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
กอบศักดิ์ ไชยวารี
ลำดับดาวน์โหลด