ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงอาคารพาณิชย์ก่อนถึงร้านอาหาร สวนอีสาน ถนนข้าวหลาม
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
หม้อแปลงอาคารพาณิชย์ก่อนถึงร้านอาหาร สวนอีสาน ถนนข้าวหลาม
12/06/2564 09:00
12/06/2564 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด