ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 04,05
เปลี่ยน สเปเซอร์ ชำรุด ไลน์ ฟีดเอดร์ 04,ฟีดเดอร์ 05
จาก หน้า สถานีไฟฟ้าเขมราฐ ถึงบ้านนาเจริญ ฝั่งขาออก เขมราฐ-ตระการ
พื้นที่ได้รับผลกระทบ โรงแก๊ส ทรายพูล ,รร.ทรายพูล,บ้านทรายพูล ,โนนแดง,นาสะเดา,โรงงานหลังคาเหล็ก,เทศบาลตำบลขามป้อม,บ้านนาเจริญ
13/11/2563 09:00
13/11/2563 12:00
กฟอ.เขมราฐ
045 491219
นายสมหวัง เสนบุญ
ลำดับดาวน์โหลด