ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เอื้ออาทรสันผีเสื้อ ตึก 38
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
23/11/2564 09:00
23/11/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด