ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนในซอยบ้านกอก 26 บ้านกอก ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดยจะปฏิบัติงานดังนี้
1. รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง (ติดตั้งคืน)
2. รื้อถอนเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
3. ปักเสาคอนกรีต ขนาด 12, 12.20 เมตร จำนวน 1, 1 ต้น
4. รื้อถอนเสาคอนกรีต ขนาด 8, 9 เมตร จำนวน 1, 2 ต้น
14/06/2564 09:00
14/06/2564 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-470-374
นัฐกานต์ เมฆวัน
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง
2ประกาศดับไฟ