ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนบ้านกลาง – นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ - บ้านหัวจักร หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ติดตั้ง D/S จำนวน 3 ชุด , ปักเสา ขนาด 14.30 ม. จำนวน 1 ต้น และ ปรับแต่งเสาเอน
20/02/2562 09:00
20/02/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-253965-69
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ