ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนอำเภอชนบท-อำเภอแวงใหญ่
ดับไฟสับเปลี่ยนคอนไม้และลูกถ้วยก้านตรงไลน์เมนฟีดเดอร์ 3 สฟฟ.บ้านไผ่
13/02/2561 09:00
13/02/2561 16:00
กฟอ.บ้านไผ่
086-224-5260
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด