ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหลังป้อมตำรวจบ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหลังป้อมตำรวจบ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าใน วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 17.00 น.
05/10/2564 08:30
05/10/2564 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด