ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สะพาน บ.คลองดู่ ถึง ปากทาง บ.หนองขาม
รื้อถอนเสาไฟแรงสูง จำนวน 6 ต้น
28/05/2564 08:30
28/05/2564 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 , 055-716711
ศุภกร จันคิด
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณที่ดับไฟ