ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหัวเด่น ม.10 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี จะดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูง(บริเวณวัดหัวเด่น)เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเเละคนงาน จึงจำเป็นต้องดับกระเเสไฟฟ้าโดยจะดำเนินการในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 09.00-16.00 น.
ดังนั้นในวันเเละเวลาดังกล่าว้างต้นจะไม่มีกระเเสไฟฟ้าใช้
หากดำเนินการเเล้วเสร็จก่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี จะทำการจ่ายกระเเสไฟฟ้าให้ทันที ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
16/08/2562 09:00
16/08/2562 16:00
กฟอ.สรรคบุรี
056-481456
ปริญญา ภู่เหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด