ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ข้างป้อมบ้านเหล่าป่าก่อ ถึง วัดแม่ลองเพียรกุศล อ.ฮอด
ปรับปรุงระบบจำหน่าย สับเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์หัวเสาแรงสูง
08/07/2564 08:30
08/07/2564 16:30
กฟอ.แม่แจ่ม
053-485025
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด