ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านซับพริก, บ้านเขาล้อม, บ้านไทรงาม ซอยแยกทุกซอย ถึง สุดไลน์ ระบบจำหน่าย (หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7 ตำบลมิตรภาพ) ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการตัดต้นไม้คล่อมไลน์แรงสูง พีดเดอร์ 10สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก เพื่อป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ้านซับพริก, บ้านเขาล้อม, บ้านไทรงาม ซอยแยกทุกซอย ถึง สุดไลน์ ระบบจำหน่าย (หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7 ตำบลมิตรภาพ) ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 15.00 น.

ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็กดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
29/01/2562 09:00
29/01/2562 15:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036-342-561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ