ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตเทศบาล อ.พยุห์ ฝั่ง โลตัส (ในเขตเทศบาล)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
23/09/2564 08:00
23/09/2564 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335/14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด