ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.เพ็กใหญ่-POA8R-01
ปักเสาแซมไลน์ จำนวน 44 ต้น
08/02/2562 09:00
08/02/2562 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด