ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.อมกง,บ.หนองเคียน,บ.ชี ม.10,บ.ท่าพล,หน้าร.ร.ป่าม่วง ,บ.โพธิ์งาม,ก่อนตลาดท่าพล,กลุ่มวัดเพชร(ตลาดท่าพล)
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2564 เครื่องละประมาณ 30 นาที 26 เครื่อง
22/11/2564 09:00
24/11/2564 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด