ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกบางโจ ถึงปลายสายหน้า บริษัท วสี จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริเวณสามแยกบางโจ ถึงปลายสายหน้า บริษัท วสี จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
18/02/2563 09:00
18/02/2563 16:30
กฟอ.ถลาง
076-386885 , 076-376880
ปาณิสรา ศรีวิไล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 18/02/2563