ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.3 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ดับไฟเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์
29/01/2564 08:00
29/01/2564 12:00
กฟอ.มหาราช
081-4345689
กิติศักดิ์ พึ่งไพฑูรย์
ลำดับดาวน์โหลด