ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสามกษัตริย์ ต.หนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า
31/05/2562 09:00
31/05/2562 15:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด