ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหน้าบ้านเหลืองกสิพงษ์ ซอย3/10 นารถมนตเสวี
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงหน้าบ้านเหลืองกสิพงษ์ ซอย3/10 นารถมนตเสวี
16/01/2562 09:30
16/01/2562 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด