ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากซอยปั้ม PT ถึงโค้งเเท็งค์น้ำ
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณปากซอยปั้ม PT ถึงโค้งเเท็งค์น้ำ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายกระเเสไฟฟ้าเเรงสูง
26/04/2562 09:00
26/04/2562 12:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด