ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.กุดโก ต.ฝายนาแซง
ดับไฟปฎิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
29/04/2565 14:00
29/04/2565 15:00
กฟอ.หล่มสัก
0569112119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด