ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเทพ ถึงบริเวณ บ้านเริงทรัพย์ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
พาดสายแรงกลาง 22,33 เควี ชนิด ACSR ระยะทาง 400 เมตร
พาดสายแรงต่ำ ชนิด 50 AW ระยะทาง 1,200 เมตร
02/02/2564 08:30
02/02/2564 12:00
กฟอ.นางรอง
0817903848
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ