ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามหมู่บ้านเรือนแก้ว ถึง ปากซอยมาบยางพร 18
ย้ายแนวสายส่ง 115 เควี.
14/06/2562 08:00
14/06/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ